slide-img

Từ năm 1974 Là người đi đầu

Sản xuất xe tải chở dầu trong 30 năm,

jungwoo-logo
slide-img

Từ năm 1974 Là người đi đầu

Sản xuất xe tải chở dầu trong 30 năm,

jungwoo-logo

Giới thiệu

Một công ty phát triển và phát triển.

Tài nguyên

Chúng tôi tự hào về công nghệ tốt nhất.

Tư vấn trực tuyến

Hỏi bất cứ điều gì.

Trạng thái Giấy chứng nhận

Chúng tôi giới thiệu giá trị của Jungwoo Hwang.

Phòng trưng bày

Phòng trưng bày cài đặt chính xác Jungwoo.

photo

Báo chí Đổi mới Công nghệ Con người và Công nghệ Jungwoo Hyeongghong

technical-list

Bằng sáng chế công nghệ, Chứng nhận / Giải thưởng

gearpump

Một cặp bánh răng xoắn bên trong bơm bánh răng được gắn và quay.

Hỏi đáp sản phẩm và tư vấn

contact

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến công ty của chúng tôi.