background

Global Partnership

Một công ty phát triển thành một công ty toàn cầu về tính
Mnăng dựa trên công nghệ thân thiện với môi trường

Lịch sử

2017 ~ 2011

 • 2017. 11

  Thành lập nhà máy thứ 2 ở Thung lũng Công nghệ Wanju
 • 2017. 07

  Chứng nhận là công ty hàng đầu bởi Jeollabuk-do

 • 2016. 12

  Chứng nhận công ty liên doanh

  Được công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ triển vọng

 • 2015. 12

  Được công nhận là doanh nghiệp nhỏ triển vọng Jeollabuk-do

 • 2014. 12

  Được chứng nhận ASME U

 • 2014. 05

  Được chứng nhận cho Hệ thống quản lý môi trường (ISO 1400:2004)

 • 2014. 01

  Thành lập chi nhánh Jungwoo Heavy Industry Co., Ltd.

 • 2012. 04

  Nhận Chứng nhận cho Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9001)

  Thành lập Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển

2010 ~ 2001

 • 2010. 06

  Thành lập chi nhánh Jungwoo Special Purpose Vehicle Co., Ltd.

  Nhận Xác nhận MAIN-BIZ

 • 2010. 03

  Nhận Xác nhận MAIN-BIZ

 • 2006. 12

  Mở rộng và di chuyển nhà máy đến Khu phức hợp khoa học công nghiệp Jeonju

 • 2002. 02

  Nhận Chứng nhận cho Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9002)

2000 ~ 1991

 • 1998. 05

  Đăng ký là đối tác của Hyundai Motor

 • 1998. 04

  Đăng ký là đối tác của Tata Daewoo Commercial Vehicle

 • 1997. 07

  Sát nhập với Jungwoo Precision & Industry Co., Ltd.

 • 1996. 05

  Mở rộng và di chuyển nhà máy đến Khu phức hợp công nghiệp Wanju

 • 1995. 04

  Thành lập chi nhánh Dowon Automotive Industry

1990 ~ 1974

 • 1974. 02

  Thành lập Jungwoo Automotive Industry
  company