background

Global Partnership

Một công ty phát triển thành một công ty toàn cầu về tính
Mnăng dựa trên công nghệ thân thiện với môi trường

Xe bồn

Xe bồn đặc biệt

Xe bồn chở axit sulfuric

Sulfuric acid Tank Lorry

sulfuric acid tank lorry
Thể tích bồn (ℓ) 13,000 13,000
Chất liệu & Chiều dày bồn Théo xử lý đặc biệt STS304, 6T, Các nhiệt bồn
Kích thước bồn (㎜) Dài 8,900 8,500
Rộng 1,800 1,800
Cao 1,100 1,100
Xe áp dụng 25 tấn Xe đầu kéo

※ Tất cả các mục có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng.

Xe bồn chở rượu etylic

Ethyl alcohol Tank Lorry

ethanol tank lorry
Thể tích bồn (ℓ) 22.000 28.000
Chất liệu & Chiều dày bồn Thép xử lý đặc biệt STS304, 4T
Kích thước bồn (㎜) Dài 9.100 9.100
Rộng 2.350 2.450
Cao 1.435 1.750
Xe áp dụng 19.5 Tấn 25 Tấn

※ Tất cả các mục có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng.

Xe bồn chở mật mía

Molasses Tank Lorry

molasses tank lorry
Thể tích bồn (ℓ) 20,000 22,000
Chất liệu & Chiều dày bồn Thép không gỉ SS400, 4T / Thép xử lý đặc biệt STS304, 4T
Kích thước bồn (㎜) Dài 7,650 8,500
Rộng 2,350 2,350
Cao 1,435 1,435
Xe áp dụng 24tấn 25tấn

※ Tất cả các mục có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng.

Xe bồn chở sữa đậu nành

Soy sauce Tank Lorry

fructose tank lorry
Thể tích bồn (ℓ) 13.000 18.000
Chất liệu & Chiều dày bồn Thép xử lý đặc biệt STS316, 4T
Kích thước bồn (㎜) Dài 6.590 6.900
Rộng 2.200 2.350
Cao 1.250 1.435
Xe áp dụng 16 tấn 24 tấn

※ Tất cả các mục có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng.

Xe chở đường Fructose

Fructose Tank Lorry

soy tank lorry
Thể tích bồn (ℓ) 20,000 22,000
Chất liệu & Chiều dày bồn Thép xử lý đặc biệt STS304, 4T, Cách nhiệt bồn
Kích thước bồn (㎜) Dài 7,400 8,300
Rộng 2,250 2,250
Cao 1,540 1,540
Xe áp dụng 24 Tấn 25 Tấn

※ Tất cả các mục có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng.

Xe bồn chở sữa

Milk Tank Lorry

milk tanklorry
Thể tích bồn (ℓ) 5,000 14,000
Chất liệu & Chiều dày bồn Thép xử lý đặc biệt STS304, 4T, Cách nhiệt bồn
Kích thước bồn (㎜) Dài 2,900 6,100
Rộng 1,990 2,300
Cao 1,170 1,380
Xe áp dụng 5 Tấn 16 Tấn

※ Tất cả các mục có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng.